Učinci vulkanskih erupcija na okoliš i zdravljeReportar como inadecuado
Učinci vulkanskih erupcija na okoliš i zdravlje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.58 No.4 December 2007. -

Vulkani predstavljaju prijetnju za gotovo pola milijarde ljudi: danas je na Zemlji aktivno oko 500 vulkana, a svake se godine događa 10 do 40 njihovih erupcija. Posljedice erupcija vulkana odražavaju se na okoliš, utječu na klimu te na život i zdravlje ljudi, a vezani su uz pogoršanje socijalnih i gospodarskih uvjeta života. U okoliš s magmom uz vodenu paru H2O, na površinu dospijevaju plinovi ugljikov dioksid CO2 i sumporv dioksid SO2, ugljikov monoksid CO, vodikov sulfid H2S, ugljikov sulfid CS, ugljikov disulfid CS2, klorovodik HCl, vodik H2, metan CH4, fluorovodik HF, bromovodik HBr i različiti organski spojevi te teški metali živa, olovo, zlato. Njihovi nepovoljni učinci ovise o udaljenosti od vulkana te o eruptivnim obilježjima, tj. o viskozitetu magme i koncentraciji plinova. Štetnosti bliže vulkanu uključuju piroklastične rijeke, rijeke blata, plinova i vodene pare, potrese, zračne udare i tsunami. U štetnosti u udaljenim područjima ubrajaju se učinci toksičnosti vulkanskog pepela i zdravstveni problemi vezani uz dišni sustav, oči, kožu, zatim psihološke posljedice, ozljede, komunikacijski i transportni problemi, problem odlaganja otpada i opskrbe vodom, rušenje kuća, kao i pad strujnog napona. Dolazi do pogoršanja kvalitete vode i smanjenja kišnih razdoblja, oštećenja poljoprivrednih usjeva, uništavanja vegetacije. Za vrijeme vulkanskih erupcija i neposredno nakon njih povećan je morbiditet, posebno od respiratornih bolesti, a povećan je i mortalitet osoba zahvaćenih vulkanskom erupcijom. Nepovoljni zdravstveni učinci mogu se djelomično prevenirati pravodobnom primjenom zaštitnih mjera.

elektronska mikroskopija; ocena tveganja; proizvedeni nanodelci; testiranje strupenostiAutor: Eugenija Žuškin - Jadranka Mustajbegović - Jagoda Doko Jelinić - Jasna Pucarin-Cvetković - Milan Milošević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados