Djelovanje radiofrekvencijskog elektromagnetskog zračenja na spermatogenezu u sisavacaReportar como inadecuado




Djelovanje radiofrekvencijskog elektromagnetskog zračenja na spermatogenezu u sisavaca - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Vol.58 No.4 December 2007. -

Prema podacima dostupnima javnosti, smatra se da je u Hrvatskoj broj aktivnih mobilnih linija dosegao broj od oko 4 milijuna, dok se u cijelome svijetu taj broj penje na vrtoglave 2 milijarde. Zbog toga se postavlja pitanje djelovanja radiofrekvencijskog RF zračenja na zdravlje čovjeka, posebno na reprodukcijsko zdravlje i eventualne posljedice na zdravlje budućeg potomstva. Svrha ovog članka je pregled dosadašnjih istraživanja utjecaja RF zračenja mobilnih telefona na muški reprodukcijski sustav. Neka istraživanja provedena u uvjetima in vivo i in vitro pokazala su da RF zračenje može utjecati na stanicu i pojedine stanične dijelove. Dio istraživanja je pokazao da RF zračenje može utjecati na reprodukcijski sustav sisavaca i na stanice spermatogeneze. Budući da je spermatogeneza u normalnim fiziološkim uvjetima uravnotežen proces diobe, sazrijevanja i pohrane stanica, podložan je i osjetljiv na vanjske podražaje. Posebno osjetljive strukture u stanici su proteini koji čine stanični kostur, odnosno citoskelet. Citoskelet je strukturalni i funkcionalni dio stanice koji, izme|u ostaloga, ima važnu ulogu u pokretanju spermija te sudjeluje u morfološkim i funkcionalnim promjenama stanica tijekom spermatogeneze.

citoskelet; mobilna telefonija; neionizirajuće zračenje; reprodukcija; spolne stanice



Autor: Martina Suša - Ivan Pavičić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados