Čimbenici kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćamaReport as inadecuate
Čimbenici kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.42 No.2 October 2006. -

Polazeći od općeg definiranja pojma i čimbenika kvalitete življenja, u radu je dat pregled suvremenih spoznaja o čimbenicima

i indikatorima procjene kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama. Navodeći tumačenja osnovnih dimenzija kvalitete

življenja u kontekstu različitih teorijskih polazišta, naglašava se značaj multidimenzionalnog i interakcionalnog pristupa

ovom području istraživanja. Kritički se razmatraju dosadašnje tendencije istraživanja o obilježjima kvalitete življenja osoba

s intelektualnim teškoćama, s uočavanjem nesrazmjera između holističkih i ekoloških teorijskih postavki i ograničenog

obuhvaćanja različitih faktora u većini postojećih istraživanja, a u kojima prevladavaju procjene samo nekih, najčešće objektivnih

indikatora. Ukazuje se na zapostavljenost ovog područja istraživanja u našim uvjetima, kao i na potrebu daljnjeg razvoja do sada

nedovoljno zastupljenih metoda procjene subjektivnog doživljaja kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama, osobito

kvalitativnog tipa. Na kraju se naglašava značaj primjenjenih istraživanja tj. primjene koncepta kvalitete življenja kao osnove

za razvoj suvremenih modela i programa podrške u zajednici usmjerenih k unapređenju kvalitete življenja osoba s intelektualnim

teškoćama.

intelektualne teškoće; kvaliteta življenja; procjena; metode istraživanjaAuthor: Daniela Bratković - Bojana Rožman -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents