Postmoderni tip medicinskog pluralizma: o statusu alternativnih modaliteta liječenja na suvremenom medicinskom tržištuReport as inadecuate
Postmoderni tip medicinskog pluralizma: o statusu alternativnih modaliteta liječenja na suvremenom medicinskom tržištu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Sociology and Space, Vol.45 No.2 176 November 2007. -

SAŽETAK Sve veće prisutstvo alternativnih modaliteta na medicinskom tržištu suvremenih, razvijenih zemalja otvara nekoliko sklopova pitanja: zašto su alternativni modaliteti liječenja u posljednje vrijeme zaposjeli onaj fizičko-geografski odnosno socio-kulturni prostor na kojem je apsolutnu dominaciju od sredine 19. stoljeća imala akademska ili ortodoksna medicina?; je li prisustvo sve većeg broja nebiomedicinskih opcija liječenja na medicinskom tržištu sadašnjih razvijenih zemalja dokaz kraja biomedicinske hegemonističke pozicije i uspostave genuinog medicinskog pluralizma?; koliko prostora na suvremenom medicinskom tržištu mogu ishoditi različiti alternativni modaliteti liječenja, tj. mogu li oni, s obzirom na sve izražajniji trend popularizacije i stjecanja legitimiteta, postati -mainstream- unutar formalnog zdravstveno-zaštitnog sustava razvijenih zapadnih zemalja?

Pokušavajući odgovoriti na navedena pitanja, u članku se pobliže razmatraju strukturne socio-kulturne te političko-ekonomske mijene postmodernog društva koje stvaraju idealne uvjete za procvat alternativnih opcija liječenja: opsjednutost suvremenog čovjeka zdravljem-tijelom, novi socijalni-zdravstveni pokreti, neoliberalna zdravstveno-zaštitna paradigma, nezadovoljavajuća terapeutska učinkovitost biomedicinske paradigme, a posebno sve veći broj iatrogenih bolesti koje generira njezin mehanicističko-redukcionistički pristup

.

Nasuprot uvriježenim i općeprihvaćenim tiradama o uspostavi genuinog medicinskog pluralizma na suvremenom medicinskom tržištu, u članku se podastire niz dokaza koji podupiru tvrdnju o tome da se, i u postmodernom društvu, usprkos eksponencijalnom porastu alternativne medicine, hegemonistička pozicija biomedicinskog modaliteta liječenja i dalje reproducira.

porast alternativnih modaliteta liječenja; predmoderni medicinski pluralizam; projekt profesionalizacije liječnika; -novi- medicinski pluralizam; medicina utemeljena na dokazimaAuthor: Živka Staničić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents