Ispitna anksioznost kod djece i mladih s teškoćama učenjaReportar como inadecuado
Ispitna anksioznost kod djece i mladih s teškoćama učenja - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.42 No.2 October 2006. -

Ispitna anksioznost koja se javlja u situacijama provjere znanja, sposobnosti i vještina učestala je pojava kod učenika

tijekom školovanja. Istraživanja iz raznih zemalja pokazala su da je ispitna anksioznost naročito prisutna kod djece s teškoćama

učenja. U radu se daje naglasak na učinke ispitne anksioznosti na djetetov školski uspjeh te općenito na njegov psihološki razvoj.

Dat je, nadalje, prikaz istraživanja u kojima se pokušalo utvrditi čimbenike koji utječu na ispitnu anksioznost, s naglaskom

na obitelj. Ispitna anksioznost nastoji se smanjiti raznim metodama koje su prikazane zajedno s istraživanjima usmjerenim na

ispitivanje njihovih učinkovitosti. Zaključno se navodi potreba za proučavanjem ispitne anksioznosti kod djece s teškoćama

učenja u Hrvatskoj budući da je to područje kod nas još uvijek gotovo neistraženo.

ispitna anksioznost; teškoće učenjaAutor: Daniela Cvitkovic - Ana Wagner Jakab -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados