VLIV POHLAVÍ, VĚKU A STUPNĚ VÝKONNOSTI KONÍ NA JEJICH ÚSPĚŠNOST VE SKOKOVÝCH SOUTĚŽÍCHReportar como inadecuado
VLIV POHLAVÍ, VĚKU A STUPNĚ VÝKONNOSTI KONÍ NA JEJICH ÚSPĚŠNOST VE SKOKOVÝCH SOUTĚŽÍCH - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Journal of Central European Agriculture, Vol.6 No.4 May 2006. -

Cílem práce bylo posoudit vliv věku, pohlaví a stupně výkonnosti koní na kvalitu překonání překážek v parkuru a tím na jejich úspěšnost ve skokových soutěžích. Byly zaznamenány výsledky 1825 koní ve 44 parkurech, což představuje překonání 20 457 překážek. Z analýzy výsledků vyplynula statisticky průkazná zjištění a závěry: Hřebci mají vyšší procento čistě překonaných překážek ve srovnání s klisnami a valachy. U klisen je častější odmítnutí skoku 3,62 %. Nejlepší výsledky překonání parkuru byly zjištěny u koní ve věku 12 – 13 let, u starších koní dochází k poklesu výkonnosti. Kvalita překonání překážek u koní rozdělených podle stupně dosažené výkonnosti se výrazně neliší. Průkazně lepších výsledků dosáhli koně v soutěžích stupně Z 1,24 a stupně T 1,36. To naznačuje, že výška 100 cm nečiní ani mladým koním závažné problémy, kdežto soutěží stupně T 150 cm se zúčastňují nejlepší koně.

koně; skokové soutěže; výkonnost; překonávání překážekAutor: Miroslav MARŠÁLEK - Markéta SEDLÁČKOVÁ - Markéta SECKÁ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados