MODELIRANJE PROJEKTNIH RIZIKA U RAZVOJU PROJEKTA VJETROELEKTRANEReportar como inadecuado
MODELIRANJE PROJEKTNIH RIZIKA U RAZVOJU PROJEKTA VJETROELEKTRANE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

journal of energy, Vol.56 No.4 August 2007. -

Projekt izgradnje vjetroelektrane je višegodišnji složeni projekt tijekom kojega su sve zainteresirane strane izložene brojnim rizicima od kojih su neki dovoljno značajni da mogu upropastiti projekt. U radu je predočena metodologija modeliranja projektnih rizika u razvoju projekta vjetroelektrane uvažavajući specifičnoste okolnosti u Republici Hrvatskoj. Primijenjena metoda analize rizika pripada skupini probablističkih metoda koje koriste Monte Carlo simulacijsku analizu. Detaljno su opisani identificirani rizici i način provođenja kvalitativne i kvantitativne analize rizika. Na primjeru analize rizika projekata vjetroelektrane 20x1 MW objašnjeni su i ugrađeni u model ekonomski kriteriji za donošenje odluka. Model za analizu rizika projekta vjetroelektrana u Republici Hrvatskoj izrađen je u Microsoft Excelu i namijenjen je donositeljima odluka i voditeljima projekata. Iako je referentni slučaj u modelu projekt vjetroelektrane u hrvatskim uvjetima, moguće ga je prilagoditi za bilo koje tržište.

Monte Carlo analiza; projektni rizici; vjetroelektranaAutor: F. Mužinić - D. Škrlec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados