PRIMJER PROVEDBE ALGORITMA IZRADE KORISNIČKE POGONSKE KARTE HIDROAGREGATAReport as inadecuate
PRIMJER PROVEDBE ALGORITMA IZRADE KORISNIČKE POGONSKE KARTE HIDROAGREGATA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

journal of energy, Vol.56 No.4 August 2007. -

U radu je prikazana provedba metodologije određivanja korisničke pogonske karte na primjeru hidroagregata br. 3 u HE Vinodol.

Kao predložak u pripremi podloga i sustavnom određivanju granica dopuštenog rada agregata poslužio je blok dijagram sa slike 15 u 1, koji na pregledan način ocrtava tijek provedbe pojedinih radnji potrebnih za tvorbu korisničke pogonske karte. Svi međukoraci su dokumentirani, a dobiveni rezultati prikazani tablično i grafički. Svaka od konačno određenih granica je ucrtana u korisničku pogonsku kartu promatranog agregata.

S obzirom na složenost provedbe proračuna graničnih uvjeta koje nameću elektromagnetska i toplinska zbivanja u čeonom prostoru, u radu je na konkretnom primjeru iz prakse prikazana potpuno nova metodologija utvrđivanja graničnih vrijednosti uzdužne komponente magnetske indukcije, temeljeno na rezultatima mjerenja indukcije i pripadne nadtemperature u trajnom kapacitivnom radu generatora. Predložena metoda je primjenjiva za bilo koji sinkroni generator.

čeoni prostor; granice dopuštenog rada; hidrogenerator; pogonska karta; sinkroni generator; vibracije; zagrijavanjeAuthor: I. Ilić - Z. Maljković - I. Gašparac - et. al. -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents