PRIMJENA IZVEDENICA U UPRAVLJANJU CJENOVNIM RIZIKOM U ENERGETSKIM KOMPANIJAMAReport as inadecuate
PRIMJENA IZVEDENICA U UPRAVLJANJU CJENOVNIM RIZIKOM U ENERGETSKIM KOMPANIJAMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

journal of energy, Vol.56 No.4 August 2007. -

Proces deregulacije na energetskim tržištima promijenio je prioritete i donio nove obveze u upravljanju rizicima. Porasla je svijest sudionika na tržištu o važnosti i potrebi upravljanja rizikom promjene cijene električne energije. Zbog prirode električne energije postoje značajne razlike u metodama upravljanja cjenovnim rizikom u odnosu na klasične metode korištene na financijskim tržištima. Energetske izvedenice imaju važnu ulogu u davanju cjenovnih signala, dajući prave cijene energije i omogućujući efikasno upravljanje cjenovnim rizikom.

U radu su prikazani rezultati istraživanja provedenog na energetskim kompanijama iz uzorka kojeg čine članovi Europskoga udruženja trgovaca energijom European Federation of Energy Traders  EFET. Istraživanje je pokazalo da 75 % poduzeća iz uzorka upravljaju rizikom promjene cijene električne energije koristeći neku vrstu izvedenica. Najčešće korišteni instrumenti su: unaprijednice forwards 68,2 %, opcije options 52,3 %, ročnice futures 50 % i zamjene swaps 43,2 %, poznati pod nazivom plain vanilla izvedenice. Također, dokazano je da je veličina poduzeća utjecajan čimbenik pri donošenju odluke o korištenju izvedenica.

cjenovni rizik; energetske izvedenice; energetsko tržište; upravljanje rizicma; živičenje hedgingAuthor: P. Sprčić - S. Krajcar -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents