TEHNOLOGIJE ČISTOG UGLJENA U STRATEGIJI RAZVOJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVAReportar como inadecuado
TEHNOLOGIJE ČISTOG UGLJENA U STRATEGIJI RAZVOJA ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

journal of energy, Vol.56 No.4 August 2007. -

U članku je prikazan razvoj tehnologija proizvodnje električne energije iz ugljena. Opisane su tehnologije čistog ugljena kojima je moguće smanjiti ili sasvim izbjeći emisije CO2 i ostalih štetnih tvari u atmosferu. Zbog utjecaja na klimatske promjene posebna je pažnja posvećena mogućnostima odvajanja i skladištenja CO2. Procijenjena je ekonomska isplativost takvih postupaka temeljem razvojnih projekata koji se provode u svijetu. Dan je prikaz suvremenih termoelektrana na kameni i smeđi ugljen koje su u fazi razvoja-izgradnje, a koriste tehnologije čistog ugljena. Napravljen je osvrt na Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine i utvrđeno da se sigurnost opskrbe električnom energijom u Republici Hrvatskoj može ostvariti samo oslanjanjem na raznorodne izvore primarne energije: plin, ugljen, nuklearnu energiju i obnovljive izvore. Udjele pojedinih energenata u proizvodnji električne energije treba neprekidno preispitivati uzimajući u obzir svjetska kretanja i vlastite razvojne mogućnosti.

geološko skladištenje CO2; moderne ugljene termoelektrane; svjetsko tržište ugljena; tehnologija čistog ugljenaAutor: Ž. Bogdan - S. A. Živković - V. Dokmanović - J. Merić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados