Pregled osnovanih pokusa provnijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, JastrebarskoReportar como inadecuado
Pregled osnovanih pokusa provnijencija i kultura četinjača Šumarskog instituta, Jastrebarsko - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Works Croatian Forest Research Institute, Vol.41 No.1-2 December 2006. -

Pisani dokumenti o radovima na pošumljavanju i osnivanju prvih šumskih kultura zabilježeni su još početkom 19. stoljeća. Značajnija pošumljavanja u kontinentalnom dijelu Hrvatske započeta su oko 1960. godine planskim i organiziranim radom na povećanju udjela četinjača u šumskom fondu. Kako tada nije bilo stručnih i znanstvenih spoznaja o osnivanju i uzgajanju intenzivnih šumskih kultura i plantaža, osnovan je Institut za četinjače u Jastrebarskom s osnovnim ciljem kreiranja i objedinjavanja znanstveno-istraživačkih rezultata te problematike. Kontinuirana istraživanja od tada pa sve do danas provode se na stalnim terenskim pokusima koji su osnovani i raspore|eni u Hrvatskoj na različitim stanišnim uvjetima. Ukupno je osnovano oko 75.330 ha kultura četinjača, najvećim dijelom na bujadarama i vrištinama te napuštenim poljoprivrednim površinama i

pašnjacima. U ovom radu prikazan je pregled osnovanih kultura četinjača i pokusa provenijencija Odjela za ekologiju i uzgajanje šuma po vrstama drveća, površini, dobnoj strukturi, lokalitetima i zastupljenosti po upravama šuma i podružnicama poduzeća Hrvatske šume d.o.o.

četinjače; pokusi; šumske kultureAutor: S. Perić - S. Orlić - A. Dokuš -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados