Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku Quercus robur L.Reportar como inadecuado
Štetne lignikolne gljive na hrastu lužnjaku Quercus robur L. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Works Croatian Forest Research Institute, Vol.41 No.1-2 December 2006. -

Istraživanja su provedena od 2002. do 2004. godine u nizinskim šumama Pokupskog bazena i Lonjskog polja, koje predstavljaju tipična staništa hrasta lužnjaka, s ciljem dobivanja uvida u popis štetnih lignikolnih gljiva na hrastu lužnjaku. Ukupno je utvrđeno 11 vrsta lignikolnih gljiva koje napadaju dubeća stabla i 18 vrsta koje napadaju izrađene sortimente. Zbog povećane vlažnosti staništa u šumi hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom prisutno je više različitih vrsta gljiva truležnica nego u šumi hrasta lužnjaka i običnoga graba. U toj zajednici posebno je bogat sloj prizemnog rašća šaševi koji u potpunosti prekrivaju tlo i zadržavaju vlagu pa se na otpalim granama i oborenom drvu stvaraju povoljni uvjeti za razvoj gljiva koje uzrokuju trulež. U toj zajednici također je prisutan i veći broj gljiva koje naseljavaju živa stabla. Mjere zaštite živih stabala i oborenog drva su ponajprije preventivne te uključuju održavanje šumske higijene i pažljivije postupanje kod radova iskorištavanja.

lignikolne gljive; hrast lužnjak; gljive truležnice; živa stabla; oboreno drvoAutor: M. Županič - D. Matošević - B. Liović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados