Kategorija određenosti i predikatno imeReport as inadecuate
Kategorija određenosti i predikatno ime - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Jezik : Periodical for the Culture of the Standard Croatian Language, Vol.53 No.1 February 2006. -

Dajući presjek kroz odabrane gramatike hrvatskoga jezika, od Kašića pa do naših dana, analizira se status pridjeva kao predikatnoga imena s obzirom na kategoriju određenosti, a vezano uz pravila o obliku u kojemu pridjevi mogu biti uvršteni kao predikatno ime. Pokazuje se da sam pridjev uvršten kao predikatno ime ne može izricati određenost, i to iz dvaju razloga: 1. jer kao predikatno ime pripada glagolskoj paradigmi i 2. jer u predikatnom imenu nema imenice čiju bi određenost pridjev kao gramatikalizirano sredstvo za izricanje kategorije određenosti u tom predikatnom imenu izricao. Naglašava se da je pogrešno zaključivati iz samoga oblika pridjeva o njegovoj određenosti ili neodređenosti jer se o gramatičkoj kategoriji određenosti, pa i o oblicima kojima se ona može izraziti, može govoriti samo u vezi s imenicom.Author: Marija Znika -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents