TEHNIČKA OPREMA ZA UKLANJANJE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA PRI AKCIDENTNIM SITUACIJAMA NA UNUTARNJIM VODAMAReport as inadecuate
TEHNIČKA OPREMA ZA UKLANJANJE NAFTE I NAFTNIH DERIVATA PRI AKCIDENTNIM SITUACIJAMA NA UNUTARNJIM VODAMA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. -

SAŽETAK: Uloga i značaj prijevoza roba u unutarnjoj plovidbi uvelike su važni za hrvatsko gospodarstvo. Na osnovi svjetskih i domaćih iskustava već odavno se zna da je važnost zaštite i mjera sigurnosti nužan čimbenik svakog procesa. U cilju sigurnog obavljanja poslova ukrcaja, transporta i iskrcaja nafte i naftnih derivata u lukama na unutarnjim vodama potrebno je provoditi mjere zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša. Unatoč svim preventivnim mjerama, akcidenti se događaju. Brzom intervencijom i pravilnim izborom sredstava za sanaciju izljevene nafte nastala šteta može se učinkovito sanirati. Oprema koja se pri tome upotrebljava kao što su: uljne barijere, uljni upijači raznih vrsta i namjena, kemijski odmašćivači, sakupljači nafte i ostala oprema jesu produkt iskustva, analize istraživanja i stalnog razvoja specijaliziranih tvrtki.

S obzirom da je transport roba na unutarnjim vodama Hrvatske usko vezan za vodene tokove drugih zemalja, nužno je pratiti međunarodne standarde sigurnosti kako bi se održao korak sa svijetom.

unutarnje vode; plovni put; brod u unutarnjoj plovidbi; akcident; naftne barijere; uljni upijačiAuthor: Željko Benković -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents