NAMJEŠTAJ I ZDRAV ŽIVOT - Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007.Reportar como inadecuado
NAMJEŠTAJ I ZDRAV ŽIVOT - Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. -

SAŽETAK: Današnji ritam života, tehnološka dostignuća, inovacije i zagađenje okoliša odražavaju se na ponašanje, navike i osjećaje suvremenog čovjeka, kao i njegovo psihofizičko stanje. Zdravlje čovjeka je sve ugroženije, a želja za poboljšanjem načina života i oblikovanja ljudskog okruženja postaje jedna od glavnih zadaća ljudskog opstanka. Jedan od načina kako preventivno djelovati na čovjekovo zdravlje ogleda se kroz namještaj te osviješten pristup njegovom oblikovanju, konstruiranju, proizvodnji i krajnjoj uporabi. U tom pristupu najvažniju ulogu imaju ergonomski i ekološki parametri.

U radu je dan osvrt na ove dvije važne razine u sustavnom pristupu nastajanja namještaja koji potiče i održava zdravlje. Budući da se svakodnevna aktivnost čovječanstva pretežito svodi na sjedenje i ležanje, u odnosu na anatomsko-ergonomski parametar razmatra se namještaj za sjedenje pri radu i spavanje, dok je u odnosu na ekološki parametar dan osvrt na svojstva drva, kao jedne od značajnijih prirodnih i biološki čistih sirovina za proizvodnju namještaja, ali i opasnosti koje se nalaze u tom materijalu za zdravlje čovjeka ako se ne provodi određena kontrola u preradi, proizvodnji i uporabi.

namještaj; zdravlje; sjedenje; ležanje; drvo; ergonomija; ekologijaAutor: Ivica Grbac - Danijela Domljan -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados