ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U PROJEKTU REFORME ZDRAVSTVAReportar como inadecuado
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU U PROJEKTU REFORME ZDRAVSTVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.49 No.3 October 2007. -

SAŽETAK: Dana 22. ožujka 2006. godine Vlada Republike Hrvatske uputila je Hrvatskom saboru Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, navodeći „Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije-. To zakonodavstvo Republike Hrvatske je brojno i čine ga propisi svih klasifikacija po donosiocima, sadržaju, prostornom i vremenskom važenju. To su propisi o radu, zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i drugi. Hrvatski sabor donio je Zakon na sjednici 13. srpnja 2006. Stupio je na snagu 3. kolovoza 2006. godine N.N., br. 85-06No, u reformi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja traže se novija rješenja organizacijska, financijska, pravna i dr

U tom smislu iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izdvojio bi se poseban fond sredstva, poslovi, kadrovi zaštite na radu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Analiziraju se rješenja de lege lata u propisima Republike Hrvatske i polemizira s ovima iz navedenog Zakona, te ona de lege ferenda. „Očekuje se da će provedba predloženih rješenja

. rezultirati točnijim iskazivanjem ozljeda na radu i profesionalnih bolesti te s tim u vezi namjenskim trošenjemm sredstava za zdravstveno osiguranje koje pokriva ovu vrstu rizika-. Međutim, samo te i takve promjene nisu jamstvo sigurnosti na radu i smanjivanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom. Zbog toga se u radu nude i druga rješenja.

zaštita na radu; zdravstveno osiguranje; ozljede na radu; profesionalne bolesti; Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na raduAutor: Marinko Đ. Učur -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados