PROBLEM IZVORNOSTI, AUTENTIČNOSTI I VJERODOSTOJNOSTI DJELA KARLA MARXA I FRIEDRICHA ENGELSAReport as inadecuate
PROBLEM IZVORNOSTI, AUTENTIČNOSTI I VJERODOSTOJNOSTI DJELA KARLA MARXA I FRIEDRICHA ENGELSA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Društvena istraživanja : journal for general social issues, Vol.14 No.1-2 75-76 April 2005. -

Djela Karla Marxa i Friedricha Engelsa nalaze se u temelju

ideologije komunizma, koja je u proteklih stolje}e i pol bila u

svjetskim razmjerima veoma ra{irena i mo}na. U tom su se

kontekstu na nizu dru{tvenih razina doga|ala poistovje}ivanja i

opredjeljivanja s marksizmom ili antimarksizmom. Pritom je

znakovito {to se u u~estalim i brojnim djelima i raspravama o

toj problematici veoma malo pozornosti pridavalo temeljnim

pitanjima koja se odnose na izvornost, autenti~nost i

vjerodostojnost djelâ koja su pripisana za~etnicima marksizma.

Stoga je svrha ovoga rada istra`iti status izvornosti,

autenti~nosti i vjerodostojnosti djela K. Marxa i F. Engelsa u

vrijeme njihova `ivota te u razdoblju nakon njihove smrti.Author: Mladen IVEZIĆ -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents