Kreolska obilježja nestandardnih varijeteta brazilskog portugalskogReportar como inadecuado
Kreolska obilježja nestandardnih varijeteta brazilskog portugalskog - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Contemporary linguistics, Vol.59-60 No.1-2 November 2005. -

Nakon uvodnog prikaza najosnovnijih pojmova i problema suvremene kreolističke teorije, u

ovom su radu predstavljena neka gramatička obilježja nestandardnih varijanti brazilskog

portugalskog koja, osim što brazilski portugalski odvajaju od europskog, pokazuju neke paralele

s kreolskim jezicima portugalske leksičke osnove i time upućuju na specifičan povijesni

razvoj portugalskog jezika u Brazilu, zahvaćen, prema nekim teorijama, procesom djelomič

ne kreolizacije. Kako pokazuju moderna dijalektološka istraživanja, neki lokalni govori

imaju dosta visoku koncentraciju takvih kreolskih kreoloidnih elemenata pa se tako, na

primjer, helvecijski govor s krajnjeg juga Bahije obično klasificira pod kreolske jezike, iako

u dosta uznapredovalom stupnju dekreolizacije. Osim prikaza kreolskih obilježja brazilskog

portugalskog, znači obilježja koja se ne uočavaju isključivo u izoliranim ruralnim govorima,

već i u varijetetima bližim standardnom jeziku, htjela sam upozoriti na neke metodološke

propuste i moguće površnosti i pogreške u analizi temeljnih jezičnih podataka. To bi se ovaj

put odnosilo na interpretiranje pretežno morfosintaktičkih problema unutar glagolske skupine,

u svakom slučaju jednog od najvažnijih područja interesa kreolističkih razmatranja op-

ćenito. Primjeri su pretežno uzimani iz: Holm 1992, Holm, Lorenzino & Mello 1999, Naro

& Scherre 2000, Perl & Schwegler 1998. Unijela sam izmjenu koja se odnosi na zapis.

Nisam, naime, koristila u konsultiranim radovima najčešće upotrebljavanu kombinaciju fonetske

i fonološke transkripcije, već sam zbog, za većinu slučajeva irelevantnosti podataka

koju nudi takva transkripcija, te zbog preglednosti i lakše usporedbe sa standardnim europskim

portugalskim brazilske primjere pisala u skladu s portugalskim pravopisom. Primjeri

koji se ne nalaze u navedenim izvorima osobno su prikupljeni.

kreolski jezici; kreolizacija portugalskog jezika; portugalski kreolski jezici Brazil; dekreolizacija; morfosintaksa; dijalektologijaAutor: Daliborka Sarić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados