Glagolski vid i ergativna konstrukcija u hindskome jezikuReport as inadecuate
Glagolski vid i ergativna konstrukcija u hindskome jeziku - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary linguistics, Vol.59-60 No.1-2 November 2005. -

Hindski jezik pripada skupini jezika u kojoj se javlja specifičan obrazac rascjepa ergativnosti

izazvanog glagolskim vidom. Ovaj članak najprije pokušava rasvijetliti vezu ergativnosti i

glagolskog vida u hindskome jeziku krečući od pretpostavke da oni predstavljaju nezavisne

fenomene koji funkcioniraju na specifičan način u gramatici svakog pojedinog jezika. Namjera

je toga otkriti uz koji se glagolski vid vezuje ergativna konstrukcija u gramatici hindskoga

jezika.

Premda se u gramatikama i priručnicima hindskoga jezika spominju dvije vrste ergativnih

konstrukcija, u drugom dijelu ovog rada postavlja se pitanje jesu li uistinu obje te konstrukcije

ergativne, pa se razlika među njima analizira najprije u svjetlu hijerarhije živosti, a zatim

hijerarhije prijelaznosti.

Osim što istražuje vezu između ergativnosti i vida u hindskome jeziku, ovaj rad postavlja i

pitanje djeluje li u hindskome jeziku više čimbenika rascjepa ergativnosti, te u vezi s tim

analizira uloge koje u hindskoj sintaksi igraju semantička priroda imenske fraze i semantič

ka priroda glagola, kao mogući čimbenici rascjepa.

ergativnost; glagolski vid; hindski jezikAuthor: Miranda Levanat-Peričić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents