Otpor centralizaciji i germanizaciji u Banskoj Hrvatskoj 1850. godineReportar como inadecuado
Otpor centralizaciji i germanizaciji u Banskoj Hrvatskoj 1850. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Papers and Proceedings of the Department of Historical Research of the Institute of Historical and Social Research of Croatian Academy of Sciences and Arts, Vol.17 March 2000. -

Autor obrađuje otpor politici germanizacije i centralizacije bečke vlade od strane hrvatske političkih krugova i javnog mnijenja tijekom 1850. godine. Analiziraju se stavovi bana Jelačića, Banskog vijeća, županijskih i gradskih poglavarstava, te opozicijskih zagrebačkih novina, kako prema pitanju centralizacije i germanizacije, tako i prema ostalim problemima političkog, privednog i društvenog razvitka Hrvatske. U otporu germanizaciji hrvatska politika i javnost isticali su da je ona protivna proglašenom načelu nacionalne ravnopravnosti u Habsburškoj monarhiji, tradicionalnoj političkoj autonomiji Hrvatske i pojedinim kraljevim aktima, poput Oktroiranog ustava iz ožujka 1849. i rješenja o zaključcima Sabora Hrvatske 1848. iz travnja 1850. Na kraju se objavljuje nekoliko dokumenata, koji ukazuju na neke temeljne probleme s kojima se susretala hrvatska politika i javnost neposredno nakon revolucije 1848.-1849. u svojem odnosu prema bečkom središtu.Autor: Tomislav Markus -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados