Glagoljsko-ćirilični i latinični dubrovački raskorak u terminologiji kulta za značenje hostija Tumačenje termina jestost = jestojska cibus o tijelu Kristovu u hostijiReportar como inadecuado
Glagoljsko-ćirilični i latinični dubrovački raskorak u terminologiji kulta za značenje hostija Tumačenje termina jestost = jestojska cibus o tijelu Kristovu u hostiji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.52-53 September 2004. -

U glagoljskim i ćirilskim tekstovima za latinski -cibus- i grčki -brosis- nalazimo samo termin brašno. U vremenu od 16. do 19. stoljeća u Dubrovniku na mjestima gdje treba stajati brašno = hostija nalazimo termin jestost = jestojka = jestojska većinom pisci Dubrovčani, potvrde: Ranjina, Dimitrijević, Kašić, Mikalja, Lukarević, Gučetić, A., J. R., V. M., Orbini, Gundulić, Palmotić, Bella, Đorđić, A: Bošković, Rosa, Bašić, Radić, Ivanošić, Kalić, Gradić, Kanavelić, Kavanjin, Komulović, Stulli. Autor analizira ovaj leksem i smatra da je nastao adaptacijom u slavenskom nekoga pučkoga izraza iz dubrovačkoga romanskoga

.Ostali su oblici slavensko alterniranje prvotnoga romanizma.Autor: Valentin Putanec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados