Napomene o glosama bosanskog četveroevanđelja iz Srećkovićeve zbirkeReportar como inadecuado
Napomene o glosama bosanskog četveroevanđelja iz Srećkovićeve zbirke - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.52-53 September 2004. -

Napomene o glosama bosanskog četveroevanđelja iz Srećkovićeve zbirke

U radu je obrađena glasovna vrijednost glosa zabilježenih na marginama zagubljenoga bosanskog četveroevanđelja iz Srećkovićeve zbirke. U obliku u kojem ih je 1902. g. izdao Speranski pokazuju se višestruke deformacije i nejasnoće. Ako su deformacije teksta posljedica pisareva previda ili pak krivoga čitanja izdavača, to je uzrok nejasnoćama nedostatno znanje o misaonoj podlozi tih glosa. U ovom radu nastoji se, na temelju lingvističkih, paleografskih i sadržajnih kriterija, rekonstruirati izvorna glasovna vrijednost glosa i produbiti njihova misaona interpretacija. Točnost dobivenih rezultata kreće se od jednoznačnosti do utemeljenih pretpostavaka. Rad potvrđuje da se pri strogom pridržavanju filoloških datosti može postići nezanemariv napredak u razumijevanju teksta. Potvrđuje se i heretički značaj glosa, a njegovo bi podrobnije određenje zahtijevalo izučavanje egzegetske literature o Novom zavjetu kod Bizantinaca i Slavena.Autor: Christoph Koch -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados