Postanak i evolucija teksta staroslavenskih duljih evanđelistaraReportar como inadecuado
Postanak i evolucija teksta staroslavenskih duljih evanđelistara - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.35 September 1985. -

U ovoj raspravi prikazan je postanak i evolucija sadržaja i teksta najranijih duljih evanđelistara, koji do sada nisu bili temeljito proučeni. Najstariji po postanku i karakteru je Miroslavljev evanđelistar starije redakcije, koji potječe iz druge polovice 12. stoljeća. Usprkos tome, što je prepisan tako kasno, on je u starijem sloju teksta, koji je do sada samo djelomično proučen, sačuvao isto tako veliku starinu kao i kanonska evanđelja iz kraja 10. ili početka 11. stoljeća, a negdje i veću. Noviji sloj njegova teksta, koji obuhvaća četrdesetak varijanata, prepisan je iz nekog ruskog evanđelja 12. stoljeća. Vukanovo evanđelje prepisano je potkraj 12. ili na početku 13. stoljeća, a predstavlja noviju redakciju duljeg evanđelistara koja je već u 10. stoljeću nastala u Bugarskoj. Otamo se raširila u Rusiju, a preko Makedonije u Srbiju. Osnova za tu redakciju je dulji evanđelistar starije redkacije, ali je u njoj proširen sadržaj i tekst, a uvedene su i novije leksičke i tekstualne varijante. Ali takav je samo drugi dio Vukanova evanđelja. Njegoiv prvi, manji dio, koji obuhvaća čitanja za praznike od Pashe do ponedjeljka Pedesetnice, potječe iz starijeg srpskog evanđelistara starije redakcije, a srodan je s tekstom Savine knjige, čija je matica bila dulji evanđelistar. Mstislavovo evaneđelje, također je dulji evanđelistar novije redakcije, u velikom dijelu svojega teksta bilo je podvrgnuto posebnoj ruskoj reviziji, pa se tako u tom dijelu sačuvalo novije stanje nego u dijelu, koji nije revidiran. Omišaljski evanđelistar, najstariji hrvatski glagoljski tekst evanđelja, izrađen je iz glagoljskog misala s početka 14. stoljeća. Budući da je samo djelomice bio podvrgnut reviziji prema latinskom prijevodu, u nerevidiranom dijelu svoga teksta sačuvao je isto stanje kao kanonska evanđelja, negdje čak i starije. Sva četiri spomenuta dulja evanđelistara svojim osebujnim karakterom pružaju mnogo novoga materijala i otkrivaju nove poglede na postanak i evoluciju staroslavenskog prijevoda evanđelja.Autor: Josip Vrana -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados