Struktura bibliotečnih fondova u Hrvatskoj u 15. i 16. stoljećuReport as inadecuate
Struktura bibliotečnih fondova u Hrvatskoj u 15. i 16. stoljeću - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.34 September 1984. -

Na osnovi analize nekoliko popisa crkvenih i privatnih knjižnica iz 15. i 16. stoljeća može se rekonstruirati knjižni fond koji je stajao na raspolaganju hrvatskih humanistima, posebice onima u primorskim gradovima i u Zagrebu. Izvanredno dobre veze tih gradova s najjačim tiskarskim i knjižarskim središtem tog doba - Venecijom, olakšale su vrlo brzu cirkulaciju knjiga i ideja, pa stoga i integraciju Hrvata u duhovna strujanja renesansne Europe. Sačuvani popisi inventari omogućuju također praćenje postupne laicizacije knjižnog fonda, posebice od 15. stoljeća dalje, kada se sve više smanjuje broj crkvenih knjiga na račun prirodoznanstvenih, medicinskih i sl., kao i knjiga antičkih pisaca. Mijenjaju se također i vlasnici knjižnica; dok su ranije jedini vlasnici bile crkve, samostani i pojedini svećenici, već od 14. stoljeća knjižnice sve više posjeduju trgovci, liječnici i pripadnici drugih građanskih zanimanja.Author: Aleksandar Stipčević -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents