Zajednički korijeni hrvatskih marijanskih oficija na početku 16. stoljećaReportar como inadecuado
Zajednički korijeni hrvatskih marijanskih oficija na početku 16. stoljeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Slovo : Journal of Old Church Slavonic Institute, No.34 September 1984. -

Kožičićev Oficij rimski iz 1530. u liturgijskom dijelu oslanja se na hrvatskoglagoljsku liturgijsku tradiciju, iako prijevod psalama i himna usklađuje s latinskim liturgijskim tekstom. Dubrovačko Ofičje, tiskano u Mlecima 1512, slijedi hrvatskoglagoljsku tradiciju ne samo u biblijskim dijelovima već i u prijevodu himna i molitava, koje je moglo preuzeti samo iz hrvatskoglagoljskih izvora.Autor: Josip Tandarić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados