PRILOG DECENTRALIZACIJI UPRAVLJANJA LUKAMA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA OTVORENIM ZA JAVNI PROMETReportar como inadecuado




PRILOG DECENTRALIZACIJI UPRAVLJANJA LUKAMA ŽUPANIJSKOG ZNAČAJA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Scientific Journal of Maritime Research, Vol.21 No.1 June 2007. -

Pitanja u svezi centralizacije ili decentralizacije županijskih lučkih uprava prisutna su od donošenja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Navedeni Zakon izričito ne definira kakav će biti ustroj županijskih lučkih uprava, odnosno ne određuje broj osnovanih županijskih lučkih uprava po pojedinoj županiji. Stoga, predmet istraživanja ovoga znanstvenog rada je utvrđivanje činjenica koje su bitne za implementaciju različitih organizacijskih rješenja sustava gospodarenja spomenutim lukama. Posebno se analiziraju pravni, ekonomski i teorijski čimbenici koji posredno djeluju na učinkovitost i korisnost rada lučkih uprava, a time i na izbor odgovarajućeg modela upravljanja županijskim lučkim upravama, odnosno lukama županijskog značaja otvorenim za javni promet. Sukladno navedenoj problematici i predmetu istraživanja postavljena je radna hipoteza: Znanstvenim spoznajama o organizaciji općenito, posebno o relevantnoj zakonskoj regulativi,

odrediti tendencije promjene i buduće modele upravljanja županijskim lučkim upravama. Rezultati istraživanja ovoga znanstvenog rada upućuju na to da prilikom donošenja odluke o osnivanju jedne ili više lučkih uprava za gospodarenje lukama otvorenim za javni promet županijskog značaja treba uzeti u obzir sve relevantne

čimbenike koji imaju utjecaj na razvitak, upravljanje i poslovanje županijskim lučkim upravama.

upravljanje; decentralizacija; lučke uprave županijskog značaja



Autor: Alen Jugović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados