TEMELJNE ZNAČAJKE UGOVORA O POSLU MULTIMODALNOGA PROMETAReport as inadecuate
TEMELJNE ZNAČAJKE UGOVORA O POSLU MULTIMODALNOGA PROMETA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Scientific Journal of Maritime Research, Vol.21 No.1 June 2007. -

Kvalitetno uređivanje pravnih odnosa između pošiljatelja i operatora multimodalnoga prometa, ali i ostalih aktivnih sudionika u multimodalnome prometu pretpostavlja poznavanje važnijih elemenata ugovora o poslu multimodalnoga prometa. Stoga autori ove rasprave sustavno i koncizno elaboriraju temeljne značajke ugovora o poslu multimodalnoga prometa, i to: pojam, bitni i nebitni elementi, oblik ugovora, načine sklapanja, te izmjene, dopune i prestanak ugovora o poslu multimodalnoga prometa.

ugovor o poslu multimodalnoga prometa; bitni i nebitni elementi; oblik ugovora; načini sklapanja ugovora o poslu multimodalnoga prometaAuthor: Ratko Zelenika - Helga Pavlić Skender - Dušan Pavlović -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents