UTJECAJ DIJAGNOSTIKE NA POUZDANOST I SIGURNOST PROCESNIH KONTROLERAReportar como inadecuado
UTJECAJ DIJAGNOSTIKE NA POUZDANOST I SIGURNOST PROCESNIH KONTROLERA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Scientific Journal of Maritime Research, Vol.21 No.1 June 2007. -

U ovome radu analizira se utjecaj dijagnostike i redundancije za poboljšanje pouzdanosti i sigurnosti upravljačkih uređaja na brodskim električnim strojevima. Pri projektiranju upravljačkog uređaja važni zahtjevi su sigurnost, pouzdanost i raspoloživost sustava. Ako sustav nema ugrađenu dijagnostiku i redundanciju svaki

kvar može dovesti do smanjivanja sigurnosti sustava. Analiziraju se koncepcije samodijagnostike i dijagnostike, mogućnosti primjene samodijagnostike i dijagnostike na različite strukture sistema, te utjecaj na pouzdanost i sigurnost sistema upravljanja, a time i na pouzdanost i sigurnost brodskog elektroenergetskog sistema u cjelini. Problem se analizira s dva aspekta. Prvo, koriste se kombinirane tehnike modeliranja za procjenu poboljšanja pouzdanosti i sigurnosti kada se uključuje redundancija u sustav. Drugo, koristi se Markovljev model u istraživanju sigurnosnog aspekta određene arhitekture za projektiranje redundantnog dijagnostičkog sustava. Na taj način vrši se vrednovanje mogućih rješenja kojima se brodska elektroenergetska postrojenja mogu voditi uz znatno povoljniju bezotkaznost toleriranje grešaka, i analizira se utjecaj kvalitete dijagnostike na ta rješenja.

dijagnostika; brodsko elektroenergetsko postrojenje; pouzdanost; sigurnost; toleriranje otkazaAutor: Vinko Tomas - Dubravko Vučetić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados