NEKADAŠNJI RUDNIK ASFALTA ŠKRIP NA OTOKU BRAČUReportar como inadecuado
NEKADAŠNJI RUDNIK ASFALTA ŠKRIP NA OTOKU BRAČU - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.7 No.1 December 1995. -

Nema pouzdanih podataka kad se započelo s radom u rudniku pakline asfalta u Škripu. Pretposlavljamo da je to moglo biti sredinom XVIII stoljeća. Kasnije, oko 1780. poduzetnici dobivaju dozvolu za kopanje pakline i na obližnjim manjim nalazištima. U XIX. stoljeću, posebno sredinom tog stoljeća, intenzivira se vađenje prirodnog bitumena iz bituminoznih dolomita u dvjema okruglim pećima. Prirodni se bitumen rabio u jadranskom području, a osobito u Veneciji. U potrazi za asfaltom nekadašnji su rudari načinili rudnik, tj. niskop dužine približno 300 metara s visinskom razlikom 40-tak metara. Od glavnog niskopa odvajaju se hodnici s lijeve i desne strane, pa dužina svih bočnih hodnika iznosi još 300-tinjak metara. Promjenljiva je orudnjenost vjerojatan razlog napuštanja eksploatacije asfalta oko 1874. Kasniji pokušaj eksploatacije u dva kraća potkopa nije dao očekivane rezultate.

rudnik asfalta; povijest rudnika; otok BračAutor: Božidar Kanajet - Krešimir Sakač - Berislav Šebečić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados