Čvrstoća i trajnost slijepljenog drva Dio II: Ispitivanje čvrstoće lijepljenja drvaReportar como inadecuado
Čvrstoća i trajnost slijepljenog drva Dio II: Ispitivanje čvrstoće lijepljenja drva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Drvna industrija : Scientific journal of wood technology, Vol.58 No.2 July 2007. -

U radu su istražene metode i postupci koji se primjenjuju za određivanje čvrstoće i trajnosti slijepljenih spojeva drva. Analizom pojedinih utjecajnih činitelja praćen je razvoj ispitnih metoda. Raspravlja se o današnjim metodama i mogućim novim metodama koje bi se mogle koristiti za ispitivanje kvalitete lijepljenja drva.

Navedene su mogućnosti primjene metoda u pogonskim uvjetima, u kojima bi bile od velike koristi u proizvodnji i razvoju novih proizvoda.

Svojstva slijepljenog spoja drva različito se ispituju, ovisno o smjeru djelovanja sile. Uglavnom se čvrstoća ispituje opterećivanjem na smik kao najpogodnijim načinom primjene opterećenja.

slijepljeni spoj; tip i oblik probe; čvrstoća lijepljenja; lomna površina; deformiranje probaAutor: Goran Mihulja - Andrija Bogner -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados