TEORIJSKO I PRAKTIČNO VREDNOVANJE RUDARSKOG PROJEKTIRANJAReportar como inadecuado
TEORIJSKO I PRAKTIČNO VREDNOVANJE RUDARSKOG PROJEKTIRANJA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.7 No.1 December 1995. -

Rudarski je projekt odrednica i vodilja svih aktivnosti u praksi i općenito nije vrednovan adekvatno njegovu značenju. U projektantskim je podlogama uvijek prisutan rizik. Minimum je istraživanja propisan.

Usvojeno zakonodavstvo širi krug izrađivača projekata. Postupak verifikacije ne pridonosi dostatno kvaliteti izrade. Projektantski nadzor nije ni obveza niti praksa, U članku se ističe značenje projektiranja, važnost projektnih podloga i uvodi prag istraženosti kao rudarsko-geološko-ekonomski kriterij. Projektnim zadatkom treba potencirati kreativnost projektanta. Reviziju projekta treba proširiti i usmjeriti na njegove bitne odrednice, uz uvođenje projektantskog nadzora koji je opravdan.

projektiranje; rudarski projekt; projektantske podloge; prag istraženosti; projektna zadaća; sadržaj projekta; postupak verifikacije; projektantski nadzorAutor: Jerko Nuić - Andrija Mikulić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados