Suvremeno upravljanje proizvodnjom i poslovanjem u preradi drva i proizvodnji namještajaReport as inadecuate
Suvremeno upravljanje proizvodnjom i poslovanjem u preradi drva i proizvodnji namještaja - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Drvna industrija : Scientific journal of wood technology, Vol.58 No.2 July 2007. -

Razvoj suvremenih tehnologija i uvo|enje visokog stupnja automatizacije proizvodne opreme, od numerički upravljanih strojeva preko obradnih centara do fleksibilnih tehnoloških linija, s već realiziranim rješenjima automatiziranih tvornica, pridonio je porastu značenja funkcije upravljanja proizvodnjom. S obzirom na to da

se dio dosadašnjih, isključivo proizvodnih funkcija davanje naloga za početak rada, provjera mjere i odabir početnih parametara, uključivanje i izbor glavnih i pomoćnih zahvata, a time i režima obrade i sl. prenosi i rješava u funkciji upravljanja proizvodnjom i poslovanjem, sve je veće značenje upravljanja proizvodnjom i njezin utjecaj na djelotvornost proizvodnje i poslovanja tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja. Sve to potiče na nov pristup

u upravljanju proizvodnjom i poslovanjem s drvom: sustavni pristup, sustavna potpora odlučivanju, ekspertni sustavi, heuristika, neuralne mreže, logističko progmiranje, modeliranje za učenje, simuliranje, teorija kaosa te informacijski sustavi podržani softverskim paketima za povećanje djelotvornosti pojedinih funkcija računalom integrirane proizvodnje. Upotrebljivi zajednički imenitelj je umjetna inteligencija. Koncepcijama je zajedničko da se na temelju sposobnosti razumijevanja, zaključivanja, učenja, primjene znanja i informacijskih tehnologija, opažanja i prepoznavanja događaja i objekata mogu koristiti u smislu savjetodavne inteligentne potpore procesima odlučivanja i upravljanja. Te se koncepcije međusobno dopunjuju i čine opću logističku koncepciju, koja u preradi

drva i proizvodnji namještaja može poprimiti različite oblike, od tzv. smisao-znanje tehnologije do informacijske tehnologije, bez obzira na to o kakvoj je koncepciji riječ. Ona mora davati suvisle odgovore te rješavati situacije uopsegu u kojemu smo je opskrbili znanjem o proizvodnji i poslovanju tvrtke za preradu drva i proizvodnju namještaja. Takvo savjetodavno svojstvo prikazanih koncepcija čvrst je oslonac u okolini koja zbunjuje.

prerada drva i proizvodnja namještaja; umjetna inteligencija; ekspertni sustavi; sustavi za potporu odlučivanju; inteligentni proizvodni sustaviAuthor: Tomislav Grladinović - Jože Kropivšek - Leon Oblak -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents