MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PROCESA IZOMERIZACIJE KONTINUIRANIM OPTIMIRANJEMReport as inadecuate
MOGUĆNOSTI UNAPREĐENJA PROCESA IZOMERIZACIJE KONTINUIRANIM OPTIMIRANJEM - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.46 No.3 June 2007. -

Sažetak

Proces izomerizacije jedan je od ključnih procesa prerade nafte u proizvodnji motornih benzina zadane kvalitete, pa je cilj svake rafinerije njegova maksimalna iskoristivost. U tu se svrhu provode unapređenja procesa uvođenjem novih jedinica kao što su pretfrakcionacija sirovine izdvanjem izopentana u koloni deizopentanizera, te separacija produkata izomerizacije primjenom molekulskih sita ili kolone za frakcionaciju. Daljnja unapređenja procesa temelje se na kontinuiranom optimiranju u stvarnom vremenu, koje omogućava svladavanje i minimizaciju utjecaja uskih grla procesa, te maksimizaciju iskoristivosti kapaciteta.

Postavljeni su matematički modeli s ciljem iznalaženja optimalnih radnih uvjeta, a istražene su mogućnosti primjene kontinuiranog optimiranja u stvarnom vremenu, s naglaskom na primjenu u rafinerijskoj proizvodnji.

gledište mogućnosti unapređenja procesa; analiza i optimizacija procesa; viševeličinsko optimalno prediktivno vođenjeAuthor: Ivana Lukec - Darko Lukec - Katica Sertić Bionda - Zoran Adžamić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents