NUMERIČKO MODELIRANJE DISKONTINUIRANOG STIJENSKOG MATERIJALA U PODRUČJU PLASTIČNOSTIReport as inadecuate
NUMERIČKO MODELIRANJE DISKONTINUIRANOG STIJENSKOG MATERIJALA U PODRUČJU PLASTIČNOSTI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Mining-geological-petroleum engineering bulletin, Vol.7 No.1 December 1995. -

Razmatra se problematika modeliranja diskontinuiranog stijenskog materijala u području plastičnosti. Ispituje se primjena modela idealne Mohr-Coulombove plasitčnosti i modela plastične anizotropije. Numeričke analize provedene su korištenjem programskog paketa FLAC. Usporedba navedenih konstitutivnih modela načinjena je preko uočenog mehaničkog ponašanja u pokusu direktnog smicanja.

numeričko modeliranje; konstitutivni zakoni; teorija plastičnosti; stijenski materijal; diskontinuiranost; anizotropija; FLACAuthor: Biljana kovačević-Zelić - Davorin Kovačić - Slavko Vujec -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents