Grbovi hrvatskoga plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identitetaReportar como inadecuado
Grbovi hrvatskoga plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006. -

Ovaj je rad prilog proučavanju povijesti hrvatskoga plemstva. Namjera mu je da upo-

zori na mnogoznačnost, potencijale i vrijednosti heraldičke građe kao relevantnog

povijesnog izvora, dijela kulturne baštine, odnosno činjenice nacionalnog identiteta.

U tom smislu on je tek početni korak eventualnih sustavnih istraživanja hrvatske

obiteljske heraldike i stoga ne može pružiti konačne i kompletne odgovore na mnoga

pitanja vezana uz tu temu. Autorica analizira odabrane primjere heraldičke građe iz

fundusa naših muzeja, nekoliko starijih grbovnika i heraldičkih kolekcija nastalih na

području povijesnih hrvatskih zemalja te noviju heraldičku literaturu. Na temelju

analize ističe dva bitna aspekta grbova hrvatskih plemićkih obitelji: a autentični

ili originalni aspekt, koji pokušava protumačiti izvorne poticaje za uporabu

plemićkih grbova i objasniti značenje obiteljske heraldike u kontekstu svjetonazora

i svakodnevnoga života srednjovjekovnih ljudi; b spomenički ili moderni

aspekt, koji upućuje na višeznačne potencijale obiteljskih plemićkih grbova kao

relevantnih činjenica kulturne baštine te socijalnog i političkog identiteta pa u tom

smislu izražava potrebu suvremenih generacija da ih rekonstruiraju, interpretiraju

i trajno zaštite.

Hrvatska; Turopolje; Poznanovec; plemstvo; Bakač - Erdödy; Imbrišević; Vitovec; Gerbo; heraldika; grb; simbol; grbovnik; baština; zbirka kolek- cijaAutor: Dubravka Peić Čaldarević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados