Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitetReportar como inadecuado
Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006. -

Raznolike strategije koje su za trajanja osmanske ugroze primjenjivali raseljeni

plemići, obično kombinirajući nekoliko njih istovremeno, nisu nužno osiguravale

postignuće željenog cilja: očuvanje društvenoga položaja i izbjegnuće izumiranja

obitelji po muškoj lozi. Takvo je djelovanje plemstva ipak rezultiralo pozitivnim

učinkom pojačane socijalne vertikalne i horizontalne mobilnosti, što je, neprijeporno,

pridonijelo očuvanju teritorijalnog, a time i političkog, društvenog, gospodarskog,

vjerskog i kulturnog -kontinuiteta- Kraljevstva. Plemstvo je ondašnje Hrvatske

i Ugarske primarno funkcioniralo na osnovi svojega društvenoga položaja u

kojemu su višestruki identiteti upravo njima i svojstveni. Stoga su prihvaćali nove

osobne identitete, ali istovremeno su čuvali kulturna i politička naslijeđa Hrvatske

te ih implementirali u novoj domovini.

Hrvatska; osmanska ugroza; nedobrovoljni prisilni, iznuđeni raseljenici; plemstvo; hrvatski identitetAutor: Ivan Jurković -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados