Plemstvo – definicija, vrste, uloga - Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006.Reportar como inadecuado
Plemstvo – definicija, vrste, uloga - Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.31 No.31 December 2006. -

U europskoj povijesti općenito, a i u hrvatskoj povijesti posebice, plemstvo je od

srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća imalo jednu od najvažnijih uloga te je jedna

od najbolje dokumentiranih društvenih skupina u prošlosti i jedan od najviše

istraživanih društvenih fenomena u historiografiji. Rad upozorava da je plemstvo

kao fenomen nastajalo tijekom izrazito dugog razdoblja od tisuću godina tijekom

gotovo čitavog srednjeg vijeka od kasne antike do kraja 14. st. te da se samim time

teško može očekivati da je tijekom tog razdoblja ostalo gotovo nepromijenjeno. U

radu se ta raznolikost prikazuje s težištem na terminologiji rabljenoj za grupe koje

su postojale na hrvatskom području tijekom srednjeg vijeka.

plemstvo; gradsko plemstvo patricijat; srednji vijek; rani novi vijek; društvena povijest; historiografijaAutor: Damir Karbić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados