Zagrebačko liberalno novinstvo o slobodi tiska i društvenoj ulozi novina od izbijanja revolucije 1848. do uvođenja neoapsolutizma 1851. godineReportar como inadecuado
Zagrebačko liberalno novinstvo o slobodi tiska i društvenoj ulozi novina od izbijanja revolucije 1848. do uvođenja neoapsolutizma 1851. godine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.30 No.30 July 2006. -

U radu se prikazuje kako su zagrebački liberalni listovi Saborske novine, Slavenski

Jug, Südslawische Zeitung i Jugoslavenske novine tijekom izlaženja te Novine dalmatinsko-

hèrvatsko-slavonske i Agramer Zeitung od proljeća 1848. do početka ljeta

1849. odnosno dok nisu počeli zastupati politiku austrijske Vlade kao njezini organi

u Hrvatskoj shvaćali slobodu tiska i kakva je, prema mišljenju kruga okupljenih

oko njih, bila uloga novina kao javnog medija. Prikazuje se i kako su uredništva navedenih

listova u praksi primjenjivala svoja shvaćanja o medijskoj ulozi novina.

zagrebački liberalni listovi; Saborske novine; Slavenski Jug; Südslawische Zeitung; Jugoslavenske novine; Novine dalmatinsko-hèrvatsko-slavonske; Agramer Zeitung; sloboda tiska; liberalizam; javni mediji; revolucija 1848.-1849.; neoapsolutizamAutor: Vlasta Švoger -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados