Šumarski odnosi u Banovini - važan segment razvoja šumarstva Vojne krajine 1787.-1871.Reportar como inadecuado
Šumarski odnosi u Banovini - važan segment razvoja šumarstva Vojne krajine 1787.-1871. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.30 No.30 July 2006. -

U radu su analizirani šumarski odnosi u Banskoj krajini od donošenja Šumskog reda

1787. god. do početka primjene austrijskog Zakona o šumama, koji se u Hrvatskoslavonskoj

vojnoj krajini počinje primjenjivati od 1860. godine. Djelomice su analizirani

gospodarsko-šumarski odnosi u drugim djelovima Vojne krajine, a putem usporednih

pokazatelja autor pruža bolji uvid u osnovne smjernice i dosege razvoja šumarstva

u Banskoj krajini. Posebnu pozornost autor pridaje zakonskom propisu iz

1787. godine koji je vrhovnim vojnim vlastima u Beču bio i ostao polazišna osnova

u daljnjem donošenju šumarskih propisa na području Vojne krajine sve do segregacije

krajiških šuma nakon 1871. godine. Podjedno autor prikazuje odnose krajišnika

prema uspostavljenoj i nametnutoj zakonskoj regulativi u korištenju krajiških šuma

te ih analizira u kontekstu međuovisnosti krajiških servituta, nadležnosti šumarskog

osoblja i vojnih vlasti. Sva poglavlja rada sadrže korisne kvantitativne i kvalitativne

pokazatelje o cjelokupnim površinama krajiških šuma, o nazivima šumskih predjela

i o načinu njihova korištenja u Banskoj krajini, ali i u ostalim dijelovima Vojne krajine.

Rad je ponajviše pisan na temelju objavljenih i neobjavljenih izvora, arhivskoga

gradiva pohranjenog u stranim i domaćim arhivima, relevantne literature, a djelomice

i tiska.

Hrvatsko-slavonska vojna krajina; Banska krajina; krajiško gospodarstvo; šumarstvo; krajišnici; šumarska uprava; šumarski propisi; iskorištavanje šumaAutor: Ivica Golec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados