Podudarnost uputnih s otpusnim dijagnozama u bolesnika upućenih iz primarne zdravstvene zaštite i liječenih u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u ZagrebuReportar como inadecuado
Podudarnost uputnih s otpusnim dijagnozama u bolesnika upućenih iz primarne zdravstvene zaštite i liječenih u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević u Zagrebu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.25 No.3 September 2005. -

Retrospektivno smo analizirali podudarnost uputnih dijagnoza iz primarne zdravstvene zaštite i otpusnih dijagnoza iz Klinike za infektivne bolesti -Dr. Fran Mihaljević- u 2151 hospitaliziranog bolesnika tijekom ispitivanog razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. godine. Svi navedeni bolesnici imali su uputnu radnu dijagnozu na uputnici liječnika iz primarne zdravstvene zaštite i otpusnu -glavnu- -prvu- ili konačnu dijagnozu na otpusnom pismu prilikom otpusta s bolničkog liječenja.

U radu je korištena aktualna MKB-10 Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema. kao izvor podataka poslužila je informatička baza hospitaliziranih bolesnika registriranih na Odjelu za medicinsku dokumentaciju Klinike za infektivne bolesti i Izvješće o medicinskom radu Klinike za 2004. godinu. Izvršena je procjena podudarnosti uputne i otpusne dijagnoze za svakog hospitaliziranog bolesnika ponaosob. Ta je procjena grupirana u tri skupine: na one kod kojih se uputna i otpusna dijagnoza podudaraju, zatim na one kod kojih se ne podudaraju i gdje je ta podudarnost dvojbena.

U Centralnoj prijemnoj ambulanti Polikliničke službe je pregledano tijekom ispitivanog razdoblja 52 628 osoba i od tog broja 7 474 zadržano je na bolničkom liječenju od kojih je izdvojeno 2 151 28,78% oboljelih osoba jer su imali uputnicu liječnika iz primarne zdravstvene zaštite te tako sačinjavali uzorak našeg ispitivanja. Najčešće uputne dijagnoze bile su dijagnoze pod šiframa R50 Vrućica nepoznatog podrijetla u 538 25,01% slučajeva, zatim A09 Dijareja i gastroenteritis za koji se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla u 349 16,23% slučajeva, i J18 Pneumonija nespecifičnog uzročnika u 118 5,49% slučajeva. S druge strane, najčešća otpusna dijagnoza bila je N10 Akutni tubulointersticijski nefritis, A09 Dijareja i gastroenteritis za koji se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla i A46 Erizipel. Najčešći podudarni parovi dijagnoza, odnosno sa istom uputnom i otpusnom dijagnozom, bili su: A09 i to u 106 10,98% i A46 u 90 9,33% slučajeva.

U ovom smo radu željeli naglasiti važnost dosljednog šifriranja postavljenih dijagnoza, kako u ambulantama primarne zdravstvene zaštite tako i u specijaliziranim klinikama, jer je to važan sastavni dio ispravnog vođenja medicinske dokumentacije.

Uputna dijagnoza; Otpusna dijagnoza; Podudarnost dijagnoza; MKB-10; Medicinska dokumentacijaAutor: J. Cindrić - E. Čeljuska-Tošev -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados