Izražaj perforina u citotoksičkim T-limfocitima dojenčadi s bronhitisom uzrokovanim respiracijskim sincicijskim virusomReportar como inadecuado
Izražaj perforina u citotoksičkim T-limfocitima dojenčadi s bronhitisom uzrokovanim respiracijskim sincicijskim virusom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.25 No.3 September 2005. -

Perforin je protein smješten u sekretornim granulama citotoksičkih T-limfocita. Zajedno s ostalim komponentama granula nužan je za lizu stanica organizma inficiranih unutarstaničnim patogenima. Ispitali smo izražaj perforina u citotoksičkim T-limfocitima dojenčadi s bronhiolitisom uzrokovanim respiracijskim sincicijskim virusom RSV. Uzorci periferne krvi prikupljeni su za vrijeme primarne infekcije i rekonvalescencije u inficirane dojenčadi n=12 i od kontrolne skupine zdrave djece koja su odgovarala po dobi i spolu. Analiza prikupljenih podataka pokazala je približno jednak postotak citotoksičkih T-limfocita koji izražavaju perforin u sve tri skupine ispitanika. Međutim, pronađene su razlike u razini izražaja perforina po pojedinom limfocitu između rekonvalescentne djece i zdravih kontrola, što upućuje na trajniji poremećaj stanične imunosti nakon prestanka infekcije RSV-om.

Perforin; Dojenčad; Respiracijski sincicijski virus; T-limfocitiAutor: A.M. Cepika - A. Gagro - A. Baće - D. Tješić-Drinković - M. Matić - J. Kelečić - T. Baričić-Voskresensky - V. Draženovi

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados