Sveci zaštitnici od zmijskog ujeda u hrvatskoj etnomedicinskoj tradicijiReportar como inadecuado
Sveci zaštitnici od zmijskog ujeda u hrvatskoj etnomedicinskoj tradiciji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.35 No.Suplement September 2006. -

Cilj: Registrirati svece kojima se u kršcanskoj tradiciji u Hrvatskoj pripisuje moc zaštite od zmijskog ujeda te objasniti njihovu medusobnu vezu ili simbolicno znacenje.

Metode: Obrada literature koja obraduje hagiografije svetaca, sakralnu ikonografiju uz istraživanje na terenu kroz obilazak sakralnih objekata i etnografskih muzeja te razgovor s ljudima koji poznaju pucku tradiciju.

Rezultati: Iz bogate hrvatske sakralno-etnografske baštine, kao svojevrstan specifikum, izdvojeno je sedam svetaca za koje se u puku tradicionalno vjeruje da imaju zaštitnicku moc od ujeda otrovnih zmija. To su: apostoli Petar i Pavao, Ivan Evandelist, Juraj, Hilarije, Hubertus i Gaudencije Osorski. Uz kratke hagiografske naznake dana su i objašnjena o vezi pojedinog sveca sa zmijama.

Zakljucak. Prezentirani primjeri pokazuju kako se interdisciplinarnim pristupom sakralnoj umjetnosti i tradiciji može doci i do brojnih drugih spoznaja koje nadilaze uske religijske poruke. U ovom primjeru to su prilozi povijesti medicine u najširem smislu.

Hrvatska; etnomedicina; religija; zmijeAutor: Ante Škrobonja - Amir Muzur -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados