Dvije medikohistorijske teme u radovima dr. Romana JelićaReportar como inadecuado




Dvije medikohistorijske teme u radovima dr. Romana Jelića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.35 No.Suplement September 2006. -

Clanak je koncipiran kao osvrt na dvije medikohistorijske teme koje obraduje Roman Jelic. Prva tema obraduje osam lijecnika iz zadarske obitelji Pinelli, druga se odnosi na epidemiju kuge u Dobropoljcima iz 1744., te na kužne epidemije koje su u rasponu stoljeca prohujale Zadrom.

Premda su o lijecnicima iz obitelji Pinelli pisane podatke iznosili i drugi povjesnicari medicine, Jelic je prvi u nas pisao o prvom iz te obitelji praocu, doseljeniku iz Italije, dr. Petru Pinelliju. S ostalih sedam lijecnika, o kojima Jelic podastire obilje argumentiranih podataka, Jelic ih tako sve okuplja na jednome mjestu.

U svom radu Kuga u Dobropoljcima 1744 Jelic iznosi provjerene podatke o vremenu nastanka kuge i njezinome tijeku, te na plastican nacin ocrtava tehnologiju življenja tijekom epidemije, kao i organiziranje profilaktickih mjera za sprjecavanje daljnjeg širenja pošasti. U clanku Zadarske kuge i lazareti obradio je dvadeset i pet kužnih epidemija, od prve, koja je planula u Carigradu i u Zadar prispjela godine 545., do posljednje, koja je pohodila Zadar godine 1678.

Zasebna je draž ovih Jelicevih radova u išcitavanju brojnih, pomno prikupljenih bilješki. Materijal naveden u fusnotama, zapravo, poseban je rad u strucnom prikazu i funkcionira gotovo kao prica u prici.

povijest medicine; obitelj Pinelli; liječnici; epidemije kuge; Dobropoljci; zadarski lazareti



Autor: Mirko Jamnicki Dojmi -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados