Prim.dr.Roman Jelić - patrijarh zadarske medicineReportar como inadecuado
Prim.dr.Roman Jelić - patrijarh zadarske medicine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medica Jadertina, Vol.35 No.Suplement September 2006. -

U kratkom prikazu ocrtan je životni put i djelo dr. Romana Jelica. Autor se najprije osvrce na ishodišnu tocku – Mali Iž – iz koje je ponikao lik ustrajnoga, radišnog, nadarenog mladica rodenog u ribarskoj obitelji.

Opisuje nadalje njegov život koji zbog povijesnih okolnosti nalikuje svojevrsnoj odiseji. U punom životnom zamahu, u fazi zrele i kompleksne kreativnosti bavi se strukom, poviješcu i poviješcu medicine, demografskim istraživanjima. Opisuje se njegov strucni i društveni angažman usmjeren na promicanje rendgenologije, poboljšanje radnih uvjeta, organizaciju zdravstva i preventive, snažnije povezivanje medicinskih djelatnika i organiziranje njihove dodatne edukacije. Autor se osvrce na Jelicevo utemeljenje

Lige za brobu protiv raka, Onkološkog dispanzera, zadarske podružnice Zbora lijecnika Hrvatske, medicinskog casopisa Medica Jadertina, obnašanje brojnih društvenih i kulturno-prosvjetiteljskih funkcija, kao i na njegovu znanstvenu i publicisticku djelatnost. Kao medicinara široke kulture, velikog raspona interesa, klasicnog osjecaja za komplementarne znanstvene discipline i za sintezom kulturno-povijesnodemografskih cinjenica, autor ga svrstava u patrijarhe zadarskoga medicinskog kruga, te proglašava nestorom zadarske povijesti medicine.

povijest medicine; rendgenologija; zdravstvene ustanove; zdravstvene udruge; zdravstveno prosvjećivanje; znanstvena publicistika; XX stoljećeAutor: Mirko Jamnicki Dojmi -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados