Sustav sprječavanja pranja novca - Financijska teorija i praksa, Vol.31 No.1 March 2007.Reportar como inadecuado
Sustav sprječavanja pranja novca - Financijska teorija i praksa, Vol.31 No.1 March 2007. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Financijska teorija i praksa, Vol.31 No.1 March 2007. -

U radu se prezentiraju sustav prevencije pranja novca i financiranja terorizma u Hrvatskoj. Definiraju se osnovni pojmovi, analiziraju načela i osnove međunarodnih propisa, normativna struktura u Hrvatskoj obuhvaćena zakonom i pravilnikom o sprječavanju pranja novca, te predstavlja Ured za sprječavanje pranja novca – njegov ustroj, nadležnost i međunarodno djelovanje. Infiltracija prljavog novca ozbiljan je problem za nacionalne ekonomije. Kupovina dionica, nekretnina, osnivanje -prljavih investicijskih fondova- i korištenje bankarskim sustavom za deponiranje takvih sredstava opasnost je za kredibilitet cijele zemlje, a posebno za sigurnost financijskoga i bankarskog sustava, te se Hrvatska priklonila zakonskim rješenjima usmjerenima na učinkovito otkrivanje i sprječavanje sumnjivih financijskih transakcija odnosno na sprječavanje pranja novca. Perači neprestano pronalaze nove načine, koriste se novim, nefinancijskim kanalima i proširuju djelokrug na nekretnine, umjetnine i osiguranje. Stoga je potrebno i dalje pratiti europska rješenja i preporuke, težiti daljnjem poboljšanju zakona i modernizaciji sustava te donijeti nove propise usklađene s međunarodnim standardima, posebno sa Smjernicom 2005-60-EZ.

pranje novca; financiranje terorizma; prevencija; usklađivanje s međunarodnim standardima; provođenje mjera dubinske analize; obavijesti o sumnjivim transakcijamaAutor: Sonja Cindori -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados