Procjene učinkovitosti modela fiskalnog izravnanja u HrvatskojReportar como inadecuado
Procjene učinkovitosti modela fiskalnog izravnanja u Hrvatskoj - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Financijska teorija i praksa, Vol.31 No.1 March 2007. -

U Hrvatskoj nikada nije obavljena detaljna analiza fiskalnih i gospodarskih nejednakosti lokalnih jedinica općina i gradova. Vlada i Ministarstvo financija nastojali su dijeljenjem prihoda, dodjelama tekućih dotacija i povratom poreza na dohodak ublažavati razlike u fiskalnim kapacitetima lokalnih jedinica. Međutim, pritom nisu kvalitetno izračunavali fiskalne kapacitete jer pri definiranju kriterija za vodoravno fiskalno izravnanje nisu vodili brigu o gospodarskim nejednakostima niti su kvalitetno utvrdili pripadnosti lokalnih jedinica posebnom sustavu financiranja. Stoga se u radu testira hipoteza da je postojeći hrvatski model vodoravnoga fiskalnog izravnanja neučinkovit jer Vlada i Ministarstvo financija slabo usmjerenim financijskim potporama dijeljenjem prihoda, tekućim dotacijama i povratima poreza na dohodak ne utječu na ublažavanje razlika među fiskalnim kapacitetima lokalnih jedinica nego ih čak i potiču.

fiskalno izravnanje; dijeljenje prihoda; porez na dohodak; povrat poreza; fiskalni kapacitet; HrvatskaAutor: Anto Bajo - Mihaela Bronić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados