FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U EUROPSKOJ UNIJI – KOMPARATIVNI PRIKAZReport as inadecuate
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE U EUROPSKOJ UNIJI – KOMPARATIVNI PRIKAZ - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Economic Review, Vol.58 No.3-4 April 2007. -

Harmonizacija financijskog izvještavanja odvija se na globalnoj razini i na razini Europske unije. Radi usporedbe financijskih izvještaja zemalja članica EU, Europski parlament i Vijeće donijeli su Uredbu EC-1606-2002 od 19.7.2002. prema kojoj od 1. siječnja 2005. sva poduzeća koja kotiraju na uređenom financijskom tržištu EU imaju obvezu primijeniti Međunarodne standarde financijskog izvještavanja MSFI prilikom sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja. Većina zemalja članica EU propisuje ili dopušta korištenje MSFI i za ostale poslovne subjekte. U ovome radu prikazan je komparativni pregled financijskog izvještavanja svih 27 zemalja članica EU i učinjena je usporedba s okvirom financijskog izvještavanja Republike Hrvatske. Budući da je Republika Hrvatska službeni kandidat za članstvo u EU, potrebno je uskladiti hrvatsko zakonodavstvo s propisima Europske unije. Novi Zakon o računovodstvu Narodne novine br. 146-05 od 12.12.2005. usklađen je sa Četvrtom i Sedmom direktivom EU i s Uredbom 1606-2002, koje se odnose na financijsko izvještavanje u EU.

harmonizacija; financijsko izvještavanje; međunarodni standardi financijskog izvještavanja; mala i srednja poduzećaAuthor: Ana Klikovac -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents