INSTITUCIONALNI PORTFELJNI ULAGAČI U INTERAKCIJI S FISKALNOM I MONETARNOM POLITIKOMReportar como inadecuado
INSTITUCIONALNI PORTFELJNI ULAGAČI U INTERAKCIJI S FISKALNOM I MONETARNOM POLITIKOM - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.58 No.3-4 April 2007. -

Dosad u Hrvatskoj nije postojalo istraživanje o interakciji institucionalnih portfeljnih ulagača s fiskalnom i monetarnom politikom, pa su mnoga pitanja o njihovu ponašanju u različitim uvjetima fiskalne i monetarne politike otvorena kao i pitanja ponašanja fiskalne i monetarne vlasti zbog promjene politike investiranja institucionalnih ulagača-fondova.Istraživanje interakcije portfeljnih ulagača s fiskalnom i monetarnom politikom u ovom radu ponajprije se zasniva na primjeni regresijske analize. Činjenicom da je regresijski model pojednostavljena slika stvarnosti i da nam model daje mogućnost za predviđanje razine zavisne varijable za pretpostavljene vrijednosti nezavisne varijable ovim smo istraživanjem povezali i odgovorili na:a odnos duga središnje države i ukupne imovine investicijskih i mirovinskih fondova i time uputili fiskalnu politiku na potrebu predviđanja upravljanja javnim dugom prema izvorima financiranja,b odnos novčane mase M1 i obvezne pričuve banaka, odnos imovine otvorenih investicijskih fondova i novčane mase M1 i odnos kretanja kamatnih stopa na dugoročne devizne depozite i imovine otvorenih investicijskih fondova, a time smo omogućili predviđanja ponašanja portfeljnih ulagača u određenim uvjetima monetarne politike.

Portfeljni ulagači; fiskalna politika; monetarna politika; regresijska analiza; novčana masa; obvezna pričuva; unutarnji dug središnje države; neto imovina otvorenih investicijskih fondova; kamatne stope na deviznu štednjuAutor: Ante Samodol -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados