ANKETNO ISTRAŽIVANJE PRAKSE PREDVIĐANJA PROMJENA U VLASTITOME POSLOVANJU I U POSLOVNOME OKRUŽENJU HRVATSKIH PODUZEĆAReportar como inadecuado
ANKETNO ISTRAŽIVANJE PRAKSE PREDVIĐANJA PROMJENA U VLASTITOME POSLOVANJU I U POSLOVNOME OKRUŽENJU HRVATSKIH PODUZEĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Economic Review, Vol.58 No.3-4 April 2007. -

U suvremenom se poslovanju većina poduzeća u kratkom razdoblju susreće s velikim brojem promjena, pa za menadžment postaje sve važnije točno predviđati promjene u poslovnome okruženju i u vlastitome poslovanju. Predviđanje se defi nira kao ispitivanje djelovanja vanjskih i unutarnjih čimbenika na buduće poslovanje poduzeća korištenjem kvalitativnih metoda zasnovanih na subjektivnoj procjeni. Ciljevi su rada: 1 prikazati metode predviđanja promjena u poslovnome okruženju i u vlastitome poslovanju i 2 ispitati koliko se i kako koriste metode predviđanja u hrvatskim srednjim i velikim poduzećima. Obavljeno je originalno anketno istraživanje na uzorku poduzeća koje je pokazalo da hrvatska velika i srednja poduzeća u većini slučajeva samostalno izrađuju predviđanja promjena, pri čemu se najčešće koriste vanjskim izvorima informacija, metodama istraživanja tržišta i osobnom procjenom. Rezultati istraživanja pokazuju da među poduzećima postoji razlika prema porijeklu vlasništva. Tako privatna poduzeća poslovnu aktivnost i financijski rezultat predviđaju češće od poduzeća sa državnim i mješovitim vlasništvom.

predviđanje; anketno istraživanje; kvalitativne metode; prosudbene metode predviđanjaAutor: Ksenija Dumičić - Silvana Knežević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados