Državni pogrebi u Dubrovniku 17.-18. stoljećeReportar como inadecuado
Državni pogrebi u Dubrovniku 17.-18. stoljeće - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, No.42 May 2004. -

Autorica raščlanjuje oblike državnih pogreba kneza, tajnika, dubrovačkog nadbiskupa i stonskog biskupa u 17. i 18. stoljeću. Pri tome ukazuje na njihovu transformaciju razdvajanjem «privatnog» i «službenog» obreda a tragom uvođenja pogrebne lutke istražuje ritualnu slojevitost i teatralizaciju ceremonijala. Uz pomoć usporedbe s drugim europskim sredinama, autorica ustanovljuje i tumači posebnosti dubrovačkih pogrebnih rituala te ističe njihovu vrijednost za emitiranje slike o vlasti i poretku.Autor: Nella Lonza -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados